Neem direct contact op met uw casemanager.

Beter Thuis Wonen
Nienke Gerrits
06 100 454 54

Buurtzorg
Anouk Bouma
06 102 498 83

Carinova
Roelie Cazemier
06 531 784 31

Saxenburgh
Karin Schoonewille
06 30 69 83 90

Image Alt

casemanagement

Helpt waar mogelijk

Casemanagement

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen en roept veel vragen op. Met hulp van naasten en professionele begeleiding kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk in de eigen woonomgeving blijven wonen. Partners of kinderen zijn vaak intensief betrokken. Daarom is ondersteuning van deze mantelzorgers ook belangrijk om het beter te kunnen volhouden.

Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker die begeleiding biedt aan de persoon met dementie en diens mantelzorger(s). Zij is het vaste aanspreekpunt. De hulp kan al starten als er sprake is van een zogenaamd niet-pluis gevoel, dus als er nog geen diagnose is gesteld.

De casemanager kan de betreffende persoon en zijn naasten begeleiden in het diagnosetraject, informatie geven over de ziekte, de gevolgen daarvan en emotionele ondersteuning bieden. Ook helpt de casemanager om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. Zij kan u informatie geven over dagbesteding, respijtzorg, persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Als thuis wonen niet meer gaat, biedt ze hulp bij de overgang naar het verpleeghuis.

Ga naar uw huisarts

De casemanager dementie overlegt  (alleen met uw toestemming) indien nodig met de huisarts en andere zorgverleners. Denk aan de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut en EDOMAH therapeut (Ergotherapie bij Dementie voor Ouderen en Mantelzorgers Aan Huis).

De casemanager werkt bij een van de (thuis) zorgorganisaties in Hardenberg of Ommen en wordt meestal gezien als steun en toeverlaat.

 

Laat u helpen

Uw huisarts kan u helpen met het aanvragen van ondersteuning door een casemanager dementie. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de casemanagers.

Wachttijden casemanagement dementie

Per 1 december 2018 moeten zorgaanbieders, die casemanagement dementie leveren, registreren hoelang bij hen de wachttijd daarvoor is. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit meer inzicht in de wachttijden in bepaalde regio’s. Binnen Hardenberg en Ommen, de regio van netwerk dementie Noordoost- Overijssel zijn er bij de aangesloten organisaties geen wachtlijsten (stand per 1 november 2020).