Neem direct contact op met uw casemanager.

Beter Thuis Wonen
Nienke Gerrits
06 100 454 54

Buurtzorg
Anouk Bouma
06 102 498 83

Carinova
Roelie Cazemier
06 531 784 31

Saxenburgh
Karin Schoonewille
06 30 69 83 90

Privacyverklaring

Netwerk dementie Noordoost-Overijssel (Netwerk dementie NOO) is een netwerk dat zich inzet namens een aantal (thuis)zorg organisaties in Hardenberg en Ommen die gespecialiseerd zijn in het werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Als u gebruik maakt van de informatie die het netwerk biedt of van andere diensten van het netwerk, dan verwerken wij mogelijk gegevens van u. Het netwerk vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van de deelnemende organisaties, haar relaties en belangstellenden van groot belang. Het netwerk houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Het netwerk kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 19 augustus 2019. Via de website kunt u de laatste versie altijd inzien.

 

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement wordt toegelicht welke gegevens het netwerk verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

 

Vragen over of aan netwerk dementie NOO

Men kan het terugbelverzoek invullen voor een korte vraag. Uw naam, telefoonnummer en woonplaats worden uitsluitend gebruikt om u terug te bellen. Men kan het contactformulier invullen voor uitgebreidere vragen die per mail worden beantwoord. Uw naam, mailadres, en woonplaats worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden via het door u opgegeven mailadres. Wanneer u via de website contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.

 

Aanmelden voor een casemanager dementie

Men kan het aanmeldformulier gebruiken voor de aanvraag van begeleiding door een casemanager. Uw geslacht, naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres worden alleen gebruikt om dit door te geven aan de casemanager van de organisatie van uw voorkeur. Wanneer u via de website contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.

 

Nieuwsbrief netwerk dementie NOO

Men kan zich opgeven voor de nieuwsbrief van netwerk dementie NOO. Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor het periodiek versturen van deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waar u zich kunt afmelden.

 

Uw rechten

U hebt het recht het netwerk te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek tot inzage en/of correctie kan men richten aan info@dementie-noordoostoverijssel.nl. Indien men jonger is dan 18 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Netwerk dementie NOO bewaart gegevens maximaal 5 jaar.

 

Contact over privacyverklaring

Voor vragen of opmerkingen over de privacy verklaring kan men een mail sturen naar info@dementie-noordoostoverijssel.nl